2008.07.27 - 262km - Fuzowski Janusz - Konopki, Polska

zapis lotu XCC
plik IGC
sylwetka pilota